Mora elektrokotle


 

ELECTRA KOMFORT 08  2,5-7,5kW   ELECTRA KOMFORT  15  2,5- 15kW   ELECTRA KOMFORT  24  2,5- 22,5kW   ELECTRA LIGHT     08  2,5-7,5kW 
       
Běžná cena:20641Kč   Běžná cena:22990Kč   Běžná cena: 25091Kč   Běžná cena: 15944Kč 
Naše cena:14717Kč   Naše cena: 16392Kč   Naše cena: 17890Kč   Naše cena: 11369Kč
MORA-TOP   MORA-TOP   MORA-TOP   MORA-TOP 
kotel na elektřinu   kotel na elektřinu   kotel na elektřinu   kotel na elektřinu 
Výrobce: 
MORA-TOP
Popis: 

 

ELECTRA Komfort

Vážení zákazníci, představujeme nový nástěnný elektrický kotel ELECTRA Komfort , který ve své konstrukci využívá prvky moderní technologie a designu. Díky unikátním vlastnostem nového elektrického kotle můžete topit úsporně a přitom velmi komfortně. Tento kotel je určen pro vytápění rodinných domků, budov a společných prostor s tepelnými ztrátami do 22,5 kW.

Hlavní rozměry EK Komfort Technické údaje EK Komfort

Základní informace

Typové označení Rozsah tepelného výkonu Max.teplota topné vody Účinnost
ELECTRA 08 Komfort 2,5 - 7,5 kW 80°C 99%
ELECTRA 15 Komfort 2,5 - 15 kW 80°C 99%
ELECTRA 24 Komfort 2,5 - 22,5 kW 80°C 99%

Přednosti kotle

 • vysoká účinnost - 99%
 • tichý provoz
 • malé rozměry
 • aktuální informace na displeji
 • modul relé odděleně od řídící jednotky-úspora nákladů při výměně
 • plynulá regulace výkonu-ekonomický provoz
 • rotace topných tyčí zvyšující životnost kotle
 • možnost použití kotle pro podlahové vytápění
 • systém diagnostiky poruch se zobrazením na displeji
 • informace o tlaku topného systému - manometr
 • pohotovostní režim Stand-by, zajišťující ukončení provozu kotle se zachováním všech ochranných funkcí
 • Ochranné funkce:
 • protizámrazová
 • deblokační
 • proti přetopení kotle
 • proti přetopení podlahy
 • proti ztrátě tlaku topného systému
 • proti vzniku Legionely v zásobníku TUV
 • doběh čerpadla časový, nebo teplotní
 • možnost ovládání kotle pomocí mobilního telefonu
 • možnost ekvitermního provozu
 • možnost provozu podle referenční místnosti
 • možnost připojení pokojového termostatu
 • možnost připojení zásobníku pro ohřev TUV
 • automatické odvzdušnění
 • archiv poruch
 • návrat do továrního nastavení

Provedení

 • kotle ELECTRA Komfort se vyrábějí pro příkony 7,5; 15 a 22,5 kW
 • jsou určeny pro vytápění bytů, rodinných domků a jiných objektů
 • jde o ekologicky nezávadné spotřebiče - neprodukují žádné emise
 • umožňují jednoduché připojení nepřímotopného zásobníku TUV
 • možnost kaskádového provozu

PI regulace

Dynamika náběhu topnách tyčí ( PI regulace) úspora energie:

 • nedovolí přetápění OV nebo TUV nad nastavenou teplotu
 • funkční i bez ekvitermní regulace

Rovnoměrné zatížení topných tyčí

Princip rovnoměrného zatížení topných tyčí přispívá k jejich prodloužené životnosti. První připojená tyč bude jako první odpojena v rámci regulačního cyklu, což vede k celkově vyšší spolehlivosti a prodloužené životnosti spotřebiče.

Široká možnost nastavování parametrů kotle

Všechny potřebné informace jsou zobrazovány na multifunkčním displeji. Zobrazované informace:

 • aktuální teplota otopné vody
 • aktuální výkon kotle
 • aktuální teplota v referenční místnosti (pouze v případě připojení čidla v ref. místnosti)
 • aktuální teplota TUV v zásobníku (pouze u kotle s TUV modulem a připojeným čidlem TUV)
 • provoz čerpadla
 • signalizace aktuálního stavu kotle (zda ohřívá pro TUV nebo pro vytápění)
 • signalizace stavu GSM (pouze u kotle s GSM modulem)
 • signalizace aktuálního stavu kotle
 • režim ZI "zima" - ohřívá TUV i topení
 • režim LE "léto" - ohřívá pouze TUV

Možnost připojení venkovního čidla

Samozřejmostí je ovládání kotle prostřednictvím prostorového termostatu nebo ekvitermního čidla. Napojení kotle na prostorový termostat a ekvitermní sondu vede k úspoře finančních prostředků za elektrickou energii.

Externí ovládání příkonu (EOP)

V době, kdy je v domácnosti zároveň zapnuto několik elektrických spotřebičů, domácnost vykazuje zvýšené nároky na odběr elektrické enetgie, ocení uživatel kotle ELECTRa Komfort funkci externí ovládání příkonu - ochrana proti přetížení hlavního jističe.

Měkký start

Funkce měkký start spočívá v pozvolném zahřívání topné soustavy, která je tímto chráněna před prudkým ohřátím, pokud se předtím nějakou dobu netopilo. Při zapnutí kotle, nebo při nové periodě regulace, kdy může rychlá změna teploty způsobená zavedením tepla do systému vyvolat hluk roztahováním potrubí kotel provede tzv. měkký start a omezí teplotu topné vody.

Zapnutí a vypnutí kotle přes modul GSM (pouze u kotle s GSM modulem)

Kotel lze zapnout a vypnout zavoláním z mobilního telefonu. Tato služba je přístupná, pokud je v kotli instalován modul GSM.

Regulace po 2,5 kW.

Regulace po 2,5 kW je nejnižší regulační stupeň kotle a udává jemnost regulace topné soustavy a s tím spojenou minimalizaci nákladů na provoz kotle.

Program Legionela

Program proti vzniku Legionely v zásobníku TUV.

Upozornění

Elektrokotel ELECTRA Komfort je vyhrazeným elektrickým zařízením. Do provozu jej smí uvést pouze firma, která má k této činnosti příslušná oprávnění a je proškolena výrobcem. Seznam firem mající toto oprávnění je distribuován společně s každým kotle a zároveň je zpřístupněn na webových stránkách společnosti MORA-TOP s.r.o.

<!--Paticka-->