ESTAP

Vany ESTAP smaltované


 

Vana 120x71cm CLASSIC   Vana 150x71cm CLASSIC   Vana 160x71cm CLASSIC   Vana 170x71cm CLASSIC
     
Běžná cena: 2952,-Kč   Běžná cena: 2880,-Kč   Běžná cena: 2880,-Kč   Běžná cena: 2880,-Kč
Naše cena: 2214,-Kč   Naše cena: 2160,-Kč   Naše cena: 2160,-Kč   Naše cena: 2160,-Kč
ESTAP   ESTAP   ESTAP   ESTAP
tvarovaný okraj   tvarovaný okraj   tvarovaný okraj   tvarovaný okraj
Vana 160x71cm      IRIS   Vana 170x71cm      IRIS   Vana 170x75cm   MAIA   Vana 140x71cm   ATLANTIC
     
Běžná cena: 4992,-Kč   Běžná cena: 4992,-Kč   Běžná cena: 5640,-Kč   Běžná cena: 3096,-Kč
Naše cena: 3744,-Kč   Naše cena: 3744,-Kč   Naše cena: 4230,-Kč   Naše cena: 2322,-Kč
ESTAP   ESTAP   ESTAP   ESTAP
protiskluz.úprava   protiskluz.úprava        
  Vana150x71cm       DE LUXE      Vana 160x71cm         DE LUXE     Vana 170x71cm         DE LUXE   Vana 105x65cm      MINI
     
Běžná cena: 4920,-Kč   Běžná cena: 4920,-Kč   Běžná cena: 4920,-Kč   Běžná cena: 3096,-Kč
Naše cena: 3690,-Kč   Naše cena: 3690,-Kč   Naše cena: 3690,-Kč   Naše cena: 2322,-Kč
ESTAP   ESTAP   ESTAP   ESTAP
včetně madel   včetně madel   včetně madel    
Vana 105x65cm    MINI S   Vana 150x71cm BYJA levá,pravá   Vana 160x71cm BYJA levá,pravá        Vana 150x71       MOZAIC
     
Běžná cena: 3096,-Kč   Běžná cena: 3996,-Kč   Běžná cena: 3996,-Kč   Běžná cena: 4200,-Kč
Naše cena: 2322,-Kč   Naše cena: 2997,-Kč   Naše cena: 2997,-Kč   Naše cena: 3150,-Kč
ESTAP   ESTAP   ESTAP   ESTAP
sedací   do bytových jader   do bytových jader   protiskluz.úprava
     Vana 160x71      MOZAIC        Vana 170x71      MOZAIC   Nohy k vanám 105,120,140,150,160, 170, MAIA   Nohy k vanám ESTAP MINI S
     
Běžná cena: 4200,-Kč   Běžná cena: 4200,-Kč   Běžná cena: 420,-Kč   Běžná cena: 840,-Kč
Naše cena: 3150,-Kč   Naše cena: 3150,-Kč   Naše cena: 315,-Kč   Naše cena: 630,-Kč
ESTAP   ESTAP   ESTAP   ESTAP
protiskluz.úprava   protiskluz.úprava   nejsou součástí van   nejsou součástí van